Breaking News
Home / Tetukon / Wedang kupat khas purbalingga

Wedang kupat khas purbalingga

Wis nate ngrasakne wedang kupat khas purbalingga durung ? Kayane nek laire nang daerah banyumas, mesti reti ya … wingi pas dolan nang nggone kanca lawas, disuguhi, rasane pertamane rada aneh, teh, nanging kaya ana rasa-rasa pie, sing enak hehehe
Cocok bener disruput karo udud, nyamikane tempe mendoan anget, jaaannn suwarga donya tenan ki

Nah jane, akeh lho barang-barang asli daerah sing kaya ngene iki, mung kayane ora eneng sing nggampangke anggon meh tukune, mesti angel, ndadak kudu menyang panggonane, kan males banget, nek iso tuku kari tilpun diterke tekan omah kan penak, yo ra ?

Njajal golek-golek nang google, akeh janeki, nanging kayane raneng sing adolan, utawa tukune kudu pie ben rasah mara tokone, mbok yo eneng sing gawe web e, dadine kari tilpun utawa klak klik ae wis iso tekan barange, lha jaman siki wis canggih ngene mosok isih ndadak moro tekan tokone sih ? Pie jal ?

About Burisrawa Kalem

Kumpulane wong sing nulis barang-barang dol tinuku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *