Breaking News
Home / Nglaras / Wayang kulit

Wayang kulit

Wayang kulit jama saiki kayane wis beda karo jaman ceritane mbahku disik, nek eneng pagelaran wayang kulit, sing teka weleh-weleh akehe ora umum, saka sore nganti rampungan pas subuh. Nek tak delok saiki, ramene ae wis ora kaya biyen pas aku isih cilik, tur rame mung pas jam wayang gemblunge metu, alias gara-gara, biasane mung dagelan, lucu-lucuan, campur sari … malah tahu ndelok dalange ngadek, terus melu nembang … apa tumon ?

Ning yo piye maneh,  jaman berubah, ora iso dipenggak. Aku setuju aeh sih, sing penting isih eneng wong sing nguri-uri budaya jawa, nek ora awake dewe yo sapa maneh, mosok bule-bule ? Apa ora ngisin-ngisini anak putune dewe suk ?

Jajal ae mbukan youtube, lah akeh, wayang kulit, wayang wong, wayang golek, saka jaman almarhum ki narto sabdo ae yo eneng, dagelan basiyo, aku malah ora menangi, almarhum djunaedi sing aku ngrungokne ngguyu kemekel, padahal iku lawakan jaman bapak ro mbahku isih enom …

Yah … jaman cen mubeng yo …

cuthel, tancep kayon …

About Mahesa Jenar

Kumpulane wong-wong sing gaweyane ngopeni web, ben ora ngasal ngisine

Check Also

Mie Ayam

Mie Ayam

Mie Ayam … sapa sih wong indonesia sing ora reti panganan iki ? Nek ora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *