Breaking News
Home / Nyamikan / Sate pithik gendongan

Sate pithik gendongan

Ngesuk-ngesuk ngene eneng embok-embok nggendong bakul karo sirahe nyunggi panci cilik, pas tak takoni, sadean napa mbah, pitakonku. Sate ayam mas, wangsulane. Waduh, cocok tenan ki, wong aku yo ngelih, durung sarapan hehehehe, entuk sate pithik gendongan ngene

Terus tuku sak porsi, isine patang sundhuk, rasane lumayan, ora marai gela lah pokoke, angger aja dibandingke karo sate pak bagong ae yo cah. Regane murah, mung limang ewu repis, wis karo lontonge, sayange lontonge saka plastik, ora saka godhong gedhang kaya adate kae. Godhong angel golekane yak e yo, rasan-rasanku.

Yo wis cah, tak sarapan disik yo

About Gudeg Bu Parjan

Kumpulane wong-wong sing seneng nggatekake apa sing dipangan, karepe meh tiru-tiru pak bondan ngono

Check Also

Cilok utawa penthol cilat

Cilok utawa penthol cilat

Iki mau mas nongkrong ngarep omah, bar bali dolan, eneng bakul sing kayane kok agi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *