Breaking News
Home / Nglaras / pari sing isih ijo royo-royo

pari sing isih ijo royo-royo

Wis pada tau nang sawah, sing pari sing isih ijo royo-royo durung ? Iku nek kanggo pak tani, isih wayahe jaga banget, ben parine ora dipangani karo hama, kaya wereng, manuk utawa hama liyane. Biasane nang tengah sawah dikeki uwong-uwongan, utawa jaring, tali-tali sing disambungke karo klenengan, dadi nek ditarik-tari muni banter ben manuke pada mabur.

Jaman saiki, nang kutha, wis mulai angel golek sawah yo, isine beton kabeh ki jal, panase eram, ora kaya nek nang ndesa, adem ayem tentrem tenan … sayange golek upa kok yo angel temen, negara iki durung ngajeni petani sing rekasa le ngopeni sawah

Duh, muga-muga nasibe petani mbesuk-mbesuk iso tambah apik ya

About Anoman Gondrong

Kumpulane wong-wong sing senengane guneman ukara bab lingkungan sekitar

Check Also

Mie Ayam

Mie Ayam

Mie Ayam … sapa sih wong indonesia sing ora reti panganan iki ? Nek ora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *