Breaking News
Home / Teknologi / Ngrungokne lagu saka gadget

Ngrungokne lagu saka gadget

Misale nate ngrungkne lagu, musik saka tape deck, sing isih nganggo kaset utawa cd, sing isine sak album biasane sepuluh kadang rolas lagu, nek meh milih lagu sing disenengi kudu mejet-mejet maju mundur, nek cd isih mending, kali mejet, cepet, lha nek kaset … ndadak di stop disik terus dicepetke, nek kebablasen, stop maneh terus diputer mundur hahaha

jal saman saiki, kari milih lagune, ora sah ngono mau, iso dipilih lagu-lagu sing dikarepke dewe, iso diatur sak senenge urutane, wis eneng kategorine sisan, sapa sing nyanyi, waktune kapan lan liya-liyane, gampange pol pokoke lah.

Biyen nek misale meh tuku kaset ora kuat, yo kari tuku kaset kosong, terus nyilih kaset sing disenengi saka kancane, direkam dewe, dipilih-pilih terus dikeki jeneng dewe. Malah uga eneng jasa sing ngrekamke lho, larise pol, awal-awal tahun 90an nek ra salah eling.

Saiki? Lah … ngapain ndadak tuku kaset kosong, ngapain nyilih barang? Donlot ae! Cepete pol! Ra duwe internet? Nang kantor, nek ora, golek wifi gratisan yo akeh kok, rasah alesan, angger niat oar angel jaman saiki golek wifi gratisan kok, misale langganan internet dwe yo ora larang lho.
Nek wis, goggle ae, golek judule langsung, terus kari di donlot. Ora reti judule? Ora reti sing nyanyi sapa? Takon ae! Forum akeh kok.

Teruse, dadi kepikiran ki, lha iku artis-artise pie nasibe yo ? Sing maune entuk bayaran dadi ora entuk, sing maune kudu tuku nang toko kaset, saiki mung kari donlot wis iso ngrungokne lagu sing dikarepke. Industri rekaman pie ya ? Teknologi iku medeni cah, nek ora mudheng … nek siap, lan reti teknologi, agawe urip luwih penak lho.
Wis suwe jane eneng toko online, iso tuku saka internet lagu-lagu sing dikarepke, iso njajal disik uga. Ning, sing tuku akeh ? akeh … ning sing ora tuku sangsaya luwih akeh hehehe
Lha terus pie ki ?

Ngrungokne lagu saka gadget wis biasa je nang jaman iki. Saben dalan, gampang banget weruh wong nganggo headset ndase goyang-goyang dewe hahahaha
Wis ah, ceritane cukup semene, sesuk disambung amneh yo

suwun

About Gagak Rimang

Kumpulane wong-wong sing seneng mlaku-mlaku, ndeloki panggonan sing nyenengke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *