Breaking News
Home / Nglaras / Mangan daging

Mangan daging

Agi ae maca berita saka media online, bab daging sing ora pantes dipangan menungsa isih didol. Terus tak cuba bukak-bukak web liyane, golek saka om gugel. We ladalah, lha kok akeh temen jebule ya? Pejabat sing ngurusi wae yo kerep razia, ning yo kok isih tetep eneng wae. BPOM yo wis wanti-wanti bab bahayane nek nganti kepangan menungsa.
Nek dolan-dolan nang nggon nyembelih kewan sing resmi, nggone lumayan iso diomongke resik, daginge dipilihi, dicek karo petugas kesehatan sing terus ngeki cap. Jalen nang panggonan sing ora resmi, angger beleh ae terus daginge didol. Ra nganggo acara diresiki barang.

Jaman saiki, arep mangan daging wae ndadak kudu ngati-ati, beda jaman biyen. Kewan biasane kari dijupuk saka kandang mburi utawa ngisor omah terus dibeleh. Mangane yo biasa wae, kayata suket, dedak, ora kaya jaman siki, sapi mangan sampah, plastik lan liya-liyane sing nek nganti kepangan sapine terus dipangan menungsa, racune pindah nang sing pangan mau. Mbedakne sapi sehat karo sapi sing lara ya angel, nek ora sing biasa. Durung meneh kui, berita sapi glonggongan, gemblung tenan wonge, dadi sapine diombeni banyu sing akeh ben bobote nambah, kan yo mesakne sapine, dipeksa ngombe nganti kewaregen, bar kui dibeleh.

Apa kudu mangan woh-wohan kaya jaman purba biyen yo? Raiso ngono uga, iku wohe yo disemprot nganggo pestisida ben ora dipangani hama lho! Lha terus piye jal? Narimo nasib wae? Ya manut awake dewe, arep pie maneh?

About Burisrawa Kalem

Kumpulane wong sing nulis barang-barang dol tinuku

Check Also

Bapak njaluk pulsa

Bapak njaluk pulsa

Saiki agi usum-usume kasus nang donyaning politik, “papa minta saham” sing kira-kira basa jawane “Bapak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *