Breaking News
Home / Nglaras / Kondangan temanten

Kondangan temanten

Kayane, nek awake dewe isih ngonangi jaman mbah-mbahe biyen, bab kondangan temanten, kayane ora bakal ketemu karo organ tunggal, dangdutan, ning mesti ketemune karo klonengan, wayangan, dagelan mataram lan sak sedulur karo ngono-ngono kui.

Nek aku ndelok rekaman pidio¬†karo poto jaman biyen, sing gambare isih bruwet lan mung putih ireng, ora eneng penyanyi dangdute sing klambine kaya durung rampung dijait. Saka rumangsaku, luwih gayeng, semanak, kabeh dikumpulke terus dipoto bareng2. Mungkin uga merga jaman kui rega poto isih larang, sing duwe kamera pidio ae ora akeh, sewa ae yo larang, mangkane disisanke, ben cucuk hahaha …

Jaman saiki, dangdutan, ora klonengan maneh, kayane eneng sing kurang ki, jawane ora katon, mung ketok nganggo blangkon karo beskap, kerise wae mung nyilih, eneng tulisane barang. Mbahku suwargi biyen duwe keris apik, sing dijamas saben suro, dikumbah nganggo jeruk nipis.

Mbuh yo, jaman anake dewe besuk, mungkin wis ora eneng maneh blangkon karo beskap, isine nganggo klambi antariksa ….

Cuthel

About Werkudara Kribo

Kumpulane para programmer lan sysad, pokoke wong sing milih ngotak-atik komputer timbang dolan karo pacare

Check Also

Mie Ayam

Mie Ayam

Mie Ayam … sapa sih wong indonesia sing ora reti panganan iki ? Nek ora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *