Breaking News
Home / Guyonan / Guyonan Sore …

Guyonan Sore …

Petruk mesen mangan karo Paijo, sing ladhen nang warteg. Paijo nggawa mangan pesenane petruk, terus di dokok nang meja.
Let sedheluk, petruk mbengok karo paijo “kang, lha ini kok eneng laler ijo gedene sak tawon nang segaku ki jaann”
Paijo mung wangsulan cekak, “nek mung meh nambah sega rasah mbengok, jupuken dewe segane nang tenggok kae”

——————————————————————

Eneng manuk lagi nangkring nang nduwur kabel tilpun nduwur omahe pak raden. Petruk karo gareng agi ae kas tuku plintheng anyar nang warunge mbokde karijan.
ndelok eneng manuk-manuk mau, petruk ngomong karo gareng
“reng, nek manuk kae tak plinthengi, kira-kira awake dewe entuk apa ya?”
teruse gareng wangsulan
“entuk bathukmu kui truk, wani mlintheng gundulmu sing si balang pak raden, wong kae manuke pak lurah sing dijaga pak raden”

About Mahesa Jenar

Kumpulane wong-wong sing gaweyane ngopeni web, ben ora ngasal ngisine

Check Also

Paitun lan Paidi

Paitun, batur nang omah gede disrengeni juragane, gara2 mecahke pot kembang sing regane larang. Juragan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *