Breaking News
Home / Nglaras / Gusuran omah

Gusuran omah

Ngrungokne radio, utawa ndelok tipi, maca koran, maca saka online media bab gusuran omah kok kayane akeh nemen yo. Kawit jaman biyen kayane ora eneng rampunge ki. Nek mek ndeloki gambare wong-wonge sing pas kena gusuran omah si pancen melasi banget, ning nek meh reti tenane kok kayane kudu melu andum mumet.
Wis nate urip nang asrama ? Utawa omah dinas ? Saben dinane, jaman sekolah biyen, mesti meruhi ibu-ibu sing nggosip, cerita macem2 bab si polan bar tuku kulkas, si fulan bar entuk duit gara-gara munggah pangkate lan liya-liyane.

Kancaku akeh uga sing uripe nang omah dinas, perumahan ngono ceritane. Saka cilik nganti gede nang kono terus, sanajan wong tuwane wis pensiun iyo isih wae manggon nang kono. Ora ngerti aturan pemerintahe pie, sak retiku yo omah dinas iku dienggo pas isih masa dinas, nek wis yo dibalekne. Bapak biyen yo sempet urip nang mess ngono pas dinas, terus ora pati sak keluarga pindah omah cilik kontrakan, terus nganti duwe omah dewe.

Mungkin merga kepenaken, nganti lali nek iku udu omahe dewe, mung omah silihan merga dinas. Terus pas dikandani kon pindah wegah, merga urung siap, urung duwe panggonan anyar. Biasane lak dikandanine ora dadakan, dikek i sak wetara waktu kanggo siyap-siyap. Ning yo … pie, rumangsa iku duweke dadi wegah, rumangsane merga jasane kanggo negara wis akeh po yo.
Lha suwargi simbah yo veteran, ora nate njaluk aneh-aneh saka negara, ikhlas wae, pensiune ora sepira, reti soale kerep ngeterke simbah njupuk pensiune.
Kancane oar sithik, uripe pas-pas an, eneng sing mbecak, nukang, blantik sapi, mblandong, macem-macem lah. Omahe yo gedhek sing dikapuri warna putih, pada kaya omahe suwargi simbah. Merga anak-anake wae iso mentas, terus urunan nmbenakke omahe ben dadi apik.

Mungkin nang kutha gede beda ya, nang padesan iku uripe sarwa gampang, luwe kari methik tanduran nang mburi omah, nek kutha … kancaku mburi omahe kali, sing durung suwe digusur merga meh diresiki kae. Siki mbuh pindah ngendi, ora ngabari. Pas aku nang kana, cen yo rada kemproh, ngguwang regedan kari mak plung diuncalke kali mburi omah, pie kaline ora reged jal? Iku tangga teparo ne yo pada ae. Sing resikan yo eneng, ning jumlahe ora akeh, kalah akeh karo sing kemproh.

Yah, muga-muga suk tahun 2016 ora eneng meneh gusuran omah ya … amin

cuthel

About Werkudara Kribo

Kumpulane para programmer lan sysad, pokoke wong sing milih ngotak-atik komputer timbang dolan karo pacare

Check Also

Bapak njaluk pulsa

Bapak njaluk pulsa

Saiki agi usum-usume kasus nang donyaning politik, “papa minta saham” sing kira-kira basa jawane “Bapak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *