Breaking News
Home / Nglaras (page 2)

Nglaras

udan

udan

wulan november wis mulai wayah udan, meh saben dino udane teko terus, yo disyukuri ae lah. Nanging jenenge menungsa, diparingi udan jare kok udan terus meh lungo-lungo kangelan, omah do bocor, opo meneh nek sampek ono banjir…di paringi panas karo gusti Allah sambat jare banyu angel, hawane panas ra jenak …

Read More »

Nambal ban sing bocor

Nambal ban sing bocor

Agi penak-penake nunggang motor bebek, pas awan ngene ndilalah kok ujug-ujug ae motore kok ngglundunge ora penak blas. Pas minggire, walaah … katon cetha bane kempes, apes tenan jan. Yowis lah, tambal ae pikirku. Clingak-clinguk, lha kok nang ngarepku kira-kira 3 meteran eneng tambal ban ki, sisan tak surung ae …

Read More »

Kondangan temanten

Kondangan temanten

Kayane, nek awake dewe isih ngonangi jaman mbah-mbahe biyen, bab kondangan temanten, kayane ora bakal ketemu karo organ tunggal, dangdutan, ning mesti ketemune karo klonengan, wayangan, dagelan mataram lan sak sedulur karo ngono-ngono kui. Nek aku ndelok rekaman pidio karo poto jaman biyen, sing gambare isih bruwet lan mung putih ireng, …

Read More »

Susuh manuk

Susuh manuk

Kayane jaman cilikku disik, isih akeh manuk sing do menclok nang pager ngarep omah, ning bareng komplek perumahane mulai dadi gede, wit-witane mulai do ilang ditegori, semak-semak ugo do mulai dibabati, sing nduwur gunung cilik mburi omah mulai dadi omah-omah anyar … wis jarang banget aku krungu suara manuk cuit …

Read More »

Unggah-ungguh nang ratan

Unggah-ungguh nang ratan

Jaman ora genah kaya saiki, unggah-ungguh nang ratan kayane wis ora katon maneh. Ben uwong pingine disik dewe, wis ora peduli karo liyane. Nek eneng patwal, yo minggir ning ora suwe, ora adoh, mung ambulance sing untunge isih diajeni, alhamdulillah … Kayane donyane wis sumpek, jaman biyen, tahun 80an golek …

Read More »

Motor Cino

Motor Cino

Tahun 90an akhir karo 2000an awal kepungkur, kayane akeh banget anane motor cino ki, dayang, jialing, tossa … nganti ora apal saking akehe. Siki sing esih kerep katon nang dalan, viar, tossa, hercules iku sing model roda telu, dienggo bakulan sayur nek ora tukang sampah, utawa tukang ngeterke barang2 sing enteng. …

Read More »

Wayang kulit

Wayang kulit

Wayang kulit jama saiki kayane wis beda karo jaman ceritane mbahku disik, nek eneng pagelaran wayang kulit, sing teka weleh-weleh akehe ora umum, saka sore nganti rampungan pas subuh. Nek tak delok saiki, ramene ae wis ora kaya biyen pas aku isih cilik, tur rame mung pas jam wayang gemblunge …

Read More »

Dina santri nasional

Dina santri nasional

Dina iki, tanggal 22 oktober dina santri nasional, ning udu tanggal abang tibake. Nek tanggalan abang, dina prei kan lumayan tenan iso leren sedina hehehe Ning janeki rada gumun, kok eneng hari santri barang ki napa? Bukane santri iku pilihan urip ya, meh pingin didikane pie? Yo terserah-serah ae sih, …

Read More »

Pingin ndelok kali pekalongan resik

Nek mlaku-mlaku menyang kutha Pekalongan, kali-kaline sing nang bagian kutha, pada reged, nduwure akeh enceng gondok, banyune keneng regedan-regedan saka pabrik batik utawa tekstil liyane. Ning krungu-krungo, kuthane entuk Adipura … apa tumon cah? Krungu carito anyar, jare pejabate wis padha ngajak para juragan pabrik-pabrik sing nang daerah sekitare kali …

Read More »