Breaking News
Home / Nglaras

Nglaras

Antarane kaset, cd karo online music

Antarane kaset, cd karo online music 2

Tahun 90an, nek mlaku-mlaku nang dalan, utawa dolan mall (mall ae yo ora akeh hahaha) kayane arang banget ndelok wong sing ndase gedeg-gedeg karo kupinge eneng kabele. Biyen paing top iku paling-paling walkman, lagune disimpen nang kaset, dadi njero tase akeh kaset, nek ora, yo mung diputer-puter tok nganti bosen. …

Read More »

Mangan daging

Mangan daging

Agi ae maca berita saka media online, bab daging sing ora pantes dipangan menungsa isih didol. Terus tak cuba bukak-bukak web liyane, golek saka om gugel. We ladalah, lha kok akeh temen jebule ya? Pejabat sing ngurusi wae yo kerep razia, ning yo kok isih tetep eneng wae. BPOM yo …

Read More »

Gusuran omah

Gusuran omah

Ngrungokne radio, utawa ndelok tipi, maca koran, maca saka online media bab gusuran omah kok kayane akeh nemen yo. Kawit jaman biyen kayane ora eneng rampunge ki. Nek mek ndeloki gambare wong-wonge sing pas kena gusuran omah si pancen melasi banget, ning nek meh reti tenane kok kayane kudu melu …

Read More »

Mie Ayam

Mie Ayam

Mie Ayam … sapa sih wong indonesia sing ora reti panganan iki ? Nek ora reti, jan kebangetan tenan. Saben dalan kayane mesti eneng ting ting muni bakulan liwat, sing manggon yo akeh juga, laris-laris kabeh kayane. Ning iki meh ngomongke bab liya, ning isih uga mie ayam, bahan bakune …

Read More »

Bapak njaluk pulsa

Bapak njaluk pulsa

Saiki agi usum-usume kasus nang donyaning politik, “papa minta saham” sing kira-kira basa jawane “Bapak njaluk saham”, gara-gara lapurane pak mentri sudirman said, bab freeport. Ora meh bahas bab iku, uwis akeh beritane nang ngendi-ngendi, koran, apa maneh blog, forum-forum wis lah akeh pokoke. Luwih seneng nek tak arani wae …

Read More »

Balapan liar

Balapan liar

nguengg … nguueenngggg …. jiaannn munyuk tenan !! Bengi-bengi, lagi kas bali kerja sak untarane jam sewelasan bengi, bar setopan lampu bangjo, dalane ditutup, dipalangi karo motor-motor. Iki eneng apa to jane? Lha jebule … dienggo balapan! edyan pora? Terus dalane kan mandeg, raiso liwat, padahal bangjone wis ijo, sing …

Read More »

pari sing isih ijo royo-royo

pari sing isih ijo royo-royo

Wis pada tau nang sawah, sing pari sing isih ijo royo-royo durung ? Iku nek kanggo pak tani, isih wayahe jaga banget, ben parine ora dipangani karo hama, kaya wereng, manuk utawa hama liyane. Biasane nang tengah sawah dikeki uwong-uwongan, utawa jaring, tali-tali sing disambungke karo klenengan, dadi nek ditarik-tari muni …

Read More »

Wartel, warung telekomunikasi

Wartel, warung telekomunikasi

Tahun-tahun awal abad milenium ini, wong-wong nek butuh nilpun, mesti do mara nang panggonan sing arane wartel, singkatan saka warung telekomunikasi. Jaman semana, Wartel, warung telekomunikasi pating tlecek, saben dalan gede mesti eneng. Hape karo tilpun omah, durung akeh sing duwe, tur isih larang regane. Hape siemens s5, tahun 1999 nek …

Read More »

Watu akik

Watu akik

Setahunan kepungkur, watu akik isih lagi jaman-jamane, laris manis, meh saben wong pada nganggo, akeh kanca-kancaku sing uga nganggo. Bapakku biyen ya ngagem watu akik, cacahe sak kothak kebak kae, isine mbuh, akeh, nek mung rong puluh iji kayane luwih. Ning saiki kok isih nom wis do seneng ya ? …

Read More »

Indomaret lan Alfamart

Indomaret lan Alfamart

Agi bali menyang kutha semarang, ngliwati dalan tol anyar, cikapali, sing larange ngepol, satus ewu susuk patang ewu repis … jan mantep tenan, ning katone sih cucuk karo regane sing larang, dalane mayan mulus, ora patio rame, mungkin amerga mangkat esuk-esuk bar subuhan yak e yo. Kesel nyetir, ndelok eneng …

Read More »