Breaking News
Home / Nglaras / Bapak njaluk pulsa

Bapak njaluk pulsa

Saiki agi usum-usume kasus nang donyaning politik, “papa minta saham” sing kira-kira basa jawane “Bapak njaluk saham”, gara-gara lapurane pak mentri sudirman said, bab freeport. Ora meh bahas bab iku, uwis akeh beritane nang ngendi-ngendi, koran, apa maneh blog, forum-forum wis lah akeh pokoke. Luwih seneng nek tak arani wae “Bapak njaluk pulsa” hahaha

Mung meh ndelok saka pamikir, nang sekitare dewe kayane uga akeh bab-bab kemaruk, meden-medeni wong liya sing luwih cilik, sing luwih iso diakali. Misale ae wingi, parkir motor kan biasane mung sewu, dinehi rong ewu sewu ora dibalekne, nate uga parkir mobil, biasane mek rong ewu dikeki limang ewu susuke yo ora dibaleki hahaha, ora meh bahas cilike duite, ning iku kan jane udu duweke, iku jatahe kudune dibalekne wong liya.

Nate dolan nang kampung-kampung sing dalane sempit, terus tengah-tengahe dalan dipasangi kayu utawa wesi gede? Nek eneng mobil liwat agi dibukak, dijaluki recehan, biasane rong eweu tekan limang ewu repis. Ngapa jal ?Wong dalane yo udu le nggawe, alesane jare ngrusak dalan, dadi iku ge ragad mbenakke. Meh ngekek jane, lha ora eneng bedane ngono hahaha, nek cen tenanan dibenakke, apa iyo dalane tetep wae elek ?

isih akeh ukara sing bab ngono-ngono kui jane, nganti bingung ceritakne, suk nek pas kelingan, jajal nulis maneh.

 

tancep kayon

About Burisrawa Kalem

Kumpulane wong sing nulis barang-barang dol tinuku

Check Also

Mie Ayam

Mie Ayam

Mie Ayam … sapa sih wong indonesia sing ora reti panganan iki ? Nek ora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *