Breaking News
Home / Nglaras / Balapan liar

Balapan liar

nguengg … nguueenngggg …. jiaannn munyuk tenan !!

Bengi-bengi, lagi kas bali kerja sak untarane jam sewelasan bengi, bar setopan lampu bangjo, dalane ditutup, dipalangi karo motor-motor. Iki eneng apa to jane? Lha jebule … dienggo balapan! edyan pora? Terus dalane kan mandeg, raiso liwat, padahal bangjone wis ijo, sing kudune mlaku, yo jelas do muni-muni kabeh, klaksone ae dan dain nyebeli marai kuping budeg. Untunge eneng bapak-bapak wong dllajr sing liwat, langsung digusah, do bubar akhire dalane lancar meneh.

Jane, cah-cah enom kae iku mesakne, do ora duwe panggonan dolanan kaya cah-cah enom jaman biyen. Jaman cilikku biyen, lapangan akehe pol, kari milih, gratis, ora bakal eneng sing ngrusohi blas. saikine lapangane wis dadi perumahan nek ora pertokoan. Lha terus nggon dolanane nang ndi ? Lapangan futsal ae saiki mbayar … larang sisan, pdahal biyen sak kesele awake oar bayar.

Misale cah-cah mau meh njajal mesin motore, iso nang sentul utawa gor sing nyediake dalane, ning masalahe kan ragad, kudu ngetokne dana sing lumayan kanggo ukurane cah nom sing durung mapan. Makane kepeksa nganggo dalan umum, sing marai pisuhane wong akeh.
jaman kayane memang wis kudu berubah, wis oar bisa nganggo tatanan jaman simbah biyen, sanajan jane luwih seneng, amarga luwih teratur, ngayomi, lha wis pie maneh, donyane wis beda

nek misale “Balapan liar” digawekne panggonan khusus, sing ora ngrusuhi dalan umum, kayane yo ora gampang. misale GOR, kan amba kae. mesti ngeki syarat, kudu nganggo klambi khusus balapan, sepatu balapan, helm balapan lan liya-liyane, ragad maneh, malah luwih larang.
lha nek dijarke, diloske sak penake dewe, apa ora marai miris? ngebut nang aspal, motore banter-banter, nek kepleset pie ? apa ora medeni? pothol sikile pie ?
cah nom-noman kan butuh sarana kanggo ngopeni, nyiapke kanggo mekara suk nek wis kudu diwasa, kudu siap gawe masa depan. wis ah malah melu mumet ki
tancep kayon

About Burisrawa Kalem

Kumpulane wong sing nulis barang-barang dol tinuku

Check Also

Mie Ayam

Mie Ayam

Mie Ayam … sapa sih wong indonesia sing ora reti panganan iki ? Nek ora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *