Breaking News
Home / Werkudara Kribo

Werkudara Kribo

Kumpulane para programmer lan sysad, pokoke wong sing milih ngotak-atik komputer timbang dolan karo pacare

Gusuran omah

Gusuran omah

Ngrungokne radio, utawa ndelok tipi, maca koran, maca saka online media bab gusuran omah kok kayane akeh nemen yo. Kawit jaman biyen kayane ora eneng rampunge ki. Nek mek ndeloki gambare wong-wonge sing pas kena gusuran omah si pancen melasi banget, ning nek meh reti tenane kok kayane kudu melu …

Read More »

pedange kanjeng nabi Muhammad SAW

pedange kanjeng nabi Muhammad SAW 2

Wis tahu weruh pedange kanjeng nabi Muhammad SAW durung ? Nek arep reti, dolan wae nang masjid Baiturrahman, simpanglima Semarang. Ning sayang, jare iku mung replikane, udu asline. Isih rame lho acarane, tekan tanggal 11 desember 2015 mengko, sih eneng waktu saka dina ikilah. Mlebu, mbayar limolas ewu, acarane kanggo …

Read More »

Ngolah data-data sing gedhe banget

Ngolah data-data sing gedhe banget 1

Sampean wis nate ngrasakne jaman tahun 90an ra, ngitung, nyimpen data isih nganggo disket sing isine mung 360 kb ? Hahahaha … katon tuweke yo sing nulis .. yo wis ben, pancen wis tuwo kok. Eling banget, nyimpen nganggo dbase, nek datane wis meh sa yuta, tabele kerep banget rusak, …

Read More »

Kondangan temanten

Kondangan temanten

Kayane, nek awake dewe isih ngonangi jaman mbah-mbahe biyen, bab kondangan temanten, kayane ora bakal ketemu karo organ tunggal, dangdutan, ning mesti ketemune karo klonengan, wayangan, dagelan mataram lan sak sedulur karo ngono-ngono kui. Nek aku ndelok rekaman pidio¬†karo poto jaman biyen, sing gambare isih bruwet lan mung putih ireng, …

Read More »