Breaking News
Home / Gudeg Bu Parjan

Gudeg Bu Parjan

Kumpulane wong-wong sing seneng nggatekake apa sing dipangan, karepe meh tiru-tiru pak bondan ngono

Sukun goreng anget

Sukun goreng anget

Pas sore-sore kaya ngene, njagong ngarep omah nang dipan, disukani ibu sukun goreng anget … jaann mantep tenan, dikancani karo notbuk dienggo muter pilem hahaha jan cocok tenan ki, gayeng Ngesuk dina minggu, mengko bengi malem minggu, wayahe dolan-dolan, wis seminggu kerja, kesel, leren disik wis ah, cuthel

Read More »

Soto seger mbak ndut

Soto seger mbak ndut

Nek tuku soto, mbuh soto ayam, soto sapi, kebo utawa liya-liyane, kaya soto betawi, soto sokaraja / sroto, kayane regane aku durung nate weruh sak ngisore 8000 repis, nek sak wetara taun, misale sak durunge taun 2000 ya isih eneng sih … ning jama siki kayane luwih saka sepuluh ewu. …

Read More »

Cilok utawa penthol cilat

Cilok utawa penthol cilat

Iki mau mas nongkrong ngarep omah, bar bali dolan, eneng bakul sing kayane kok agi reti sepisan, pingin weruh ae, tak undang, bentuke kaya bakso ning kok ora ting ting nuthuki mangkok, somay ora nuthuki piring ya … lah jebule bakul penthol cilat, cilok nek arane jawa barat Rasane, gurih2 …

Read More »

Sate pithik gendongan

Sate pithik gendongan

Ngesuk-ngesuk ngene eneng embok-embok nggendong bakul karo sirahe nyunggi panci cilik, pas tak takoni, sadean napa mbah, pitakonku. Sate ayam mas, wangsulane. Waduh, cocok tenan ki, wong aku yo ngelih, durung sarapan hehehehe, entuk sate pithik gendongan ngene Terus tuku sak porsi, isine patang sundhuk, rasane lumayan, ora marai gela lah …

Read More »

Bakso tiwul wonogiri

Bakso tiwul wonogiri

Wingenane aku mlaku-mlaku nang ungaran, meh mancing, ngampiri kanca-kancaku disik. Pas ngliwati pasar babadan, aku weruh bakso grobakan, arane bakso tiwul wonogiri, dadi pingin njajal ki … Kas saka mancing, baline aku mampir, sayange rada angel golek dalan puteran, lha saiki dalane disinggat, eneng bates tengahe ndadak kudu maju sithik, …

Read More »

Rujak bebeg

Rujak bebeg

Rujak utawa lotis, aku wis kulina mangan, woh-wohan seger dirajang terus disambeli, pedes legi seger … mantep nek pas awan-awan. Lha pas dolan nang propinsi Jawa Barat, uga nang Jakarta, nemu rujak sing woh-wohane digebuki, dipenyet-penyeti nang cowek bentuke lonjong ngono, bak buk, tak tuk tak tuk munine pas mase sing …

Read More »

Bakso rusuk cimanggis

Bakso rusuk cimanggis 1

Pas sasi pasa kepungkur mlaku-mlaku menyang Jakarta, pas dolan nang kancaku daerah antarane Cijantung – Cimanggis arah Bogor, liwat dalan raya Jakarta Bogor, sempet mampir madhang bakso rusuk,  enak tenan ndes … sore-sore buka puasa ngiras bakso. Jane ora kethara bedane karo bakso liyane, ning pas tak cicipi, ilatku ngrasakne cocok, kaya bakso …

Read More »