Breaking News
Home / Wong Semarang

Wong Semarang

Mie Ayam

Mie Ayam

Mie Ayam … sapa sih wong indonesia sing ora reti panganan iki ? Nek ora reti, jan kebangetan tenan. Saben dalan kayane mesti eneng ting ting muni bakulan liwat, sing manggon yo akeh juga, laris-laris kabeh kayane. Ning iki meh ngomongke bab liya, ning isih uga mie ayam, bahan bakune …

Read More »

Watu akik

Watu akik

Setahunan kepungkur, watu akik isih lagi jaman-jamane, laris manis, meh saben wong pada nganggo, akeh kanca-kancaku sing uga nganggo. Bapakku biyen ya ngagem watu akik, cacahe sak kothak kebak kae, isine mbuh, akeh, nek mung rong puluh iji kayane luwih. Ning saiki kok isih nom wis do seneng ya ? …

Read More »

Susuh manuk

Susuh manuk

Kayane jaman cilikku disik, isih akeh manuk sing do menclok nang pager ngarep omah, ning bareng komplek perumahane mulai dadi gede, wit-witane mulai do ilang ditegori, semak-semak ugo do mulai dibabati, sing nduwur gunung cilik mburi omah mulai dadi omah-omah anyar … wis jarang banget aku krungu suara manuk cuit …

Read More »

Motor Cino

Motor Cino

Tahun 90an akhir karo 2000an awal kepungkur, kayane akeh banget anane¬†motor cino ki, dayang, jialing, tossa … nganti ora apal saking akehe. Siki sing esih kerep katon nang dalan, viar, tossa, hercules iku sing model roda telu, dienggo bakulan sayur nek ora tukang sampah, utawa tukang ngeterke barang2 sing enteng. …

Read More »