Breaking News
Home / Mahesa Jenar

Mahesa Jenar

Kumpulane wong-wong sing gaweyane ngopeni web, ben ora ngasal ngisine

Kalong lagi diare

Kalong lagi diare

Eneng loro kalong lagi konkow-kongkow, ning lha wong jenenge kalong, yo ndase nang ngisor ngono kae. Salah sijine ngomong, “long, koe kok katon lagi sedih, apa lagi kelingan jaman susahmu apa yo ?”, pitakone. Sing sijine jawab “iyo ki kang, kelingan pas aku mencret wingenane”

Read More »

Panganan Angkringan

Panganan Angkringan

Wektu kuliah biyen, nek bengi-bengi bar wayahe isak, sok ngiras wedhangan, nang warung angringan. Bakule yo nganti apal, sapa-sapa ae sing kerep teka. Regane? Bandingke karo warteg lumayan maregi lah kanggone cah kostan, angger mangane yo ora umpak-umpakan isih kuat lah. Pas saiki mara nang warung angkringan, panganan angkringan yo …

Read More »

Bapakku pelit !

Bapakku pelit !

Pas nang sekolahan, guru tk takok karo muride bab matematika Guru : “nek koe punya duit sewu, terus njaluk bapakmu sewu, duitmu bakal dadai pira le ? Murid : “tetep wae sewu pak” Guru : “Lah, yo ora ngono, salah kui le, jajal diitung maneh” Murid : “uwis tak etung …

Read More »

udan

udan

wulan november wis mulai wayah udan, meh saben dino udane teko terus, yo disyukuri ae lah. Nanging jenenge menungsa, diparingi udan jare kok udan terus meh lungo-lungo kangelan, omah do bocor, opo meneh nek sampek ono banjir…di paringi panas karo gusti Allah sambat jare banyu angel, hawane panas ra jenak …

Read More »

Wayang kulit

Wayang kulit

Wayang kulit jama saiki kayane wis beda karo jaman ceritane mbahku disik, nek eneng pagelaran wayang kulit, sing teka weleh-weleh akehe ora umum, saka sore nganti rampungan pas subuh. Nek tak delok saiki, ramene ae wis ora kaya biyen pas aku isih cilik, tur rame mung pas jam wayang gemblunge …

Read More »

Kutha Jepara keneng lindu

Kutha Jepara keneng lindu

Ngesuk-esuk mau, nang jepara eneng lindu, sing kekuwatane 5.1 nang skalara richter. Alhamdulillah, ora nyebabake tsunami lan uga ora eneng kurban menungsa. Panggonan asale lindu antarane daerah benteng portugis tekan pulai mandalika. Sing kena lindu, Desa Banyumanik, Ujungwatu, Clering, Tulakan lan Bandungharjo kecamatan Donorojo, Jepara. Jare tembok mesjid nganti mlethek-mlethek, …

Read More »

Pingin ndelok kali pekalongan resik

Nek mlaku-mlaku menyang kutha Pekalongan, kali-kaline sing nang bagian kutha, pada reged, nduwure akeh enceng gondok, banyune keneng regedan-regedan saka pabrik batik utawa tekstil liyane. Ning krungu-krungo, kuthane entuk Adipura … apa tumon cah? Krungu carito anyar, jare pejabate wis padha ngajak para juragan pabrik-pabrik sing nang daerah sekitare kali …

Read More »

Puntung rokok marakke kobongan

Gudang kertas nang dalan raya pagongan dukuhturi, slawi kobongan jumat wingi. Gudange kala iku pas agi eneng bongkaran, lagi ngepak-epak bongkokan kertas lan kerdus bekas. Wong sekitare, sak desa wis age-age ngundhang blangwir, dadine kobongane cepet iso rampung. Untunge ora eneng kurban nyawa menungsa, nek bandha lagi dietung-etung karo sing …

Read More »

Garukan bakul pkl nang pleburan

Bakul-bakul (pkl) ning daerah pleburan semarang, cedhak kampus undip ngisor, semarang kaget ujug-ujug eneng penertiban saka Linmas Kota Semarang. Soale akeh lapuran saka masyarakat, nek bakul2 do ora tertib, ora resikan lan seneng ninggalke grobake, kudune saka aturan perda, grobak kudu digawa bali. Jane wis pada dielingke, ning merga ora …

Read More »