Breaking News
Home / Anoman Gondrong

Anoman Gondrong

Kumpulane wong-wong sing senengane guneman ukara bab lingkungan sekitar

pari sing isih ijo royo-royo

pari sing isih ijo royo-royo

Wis pada tau nang sawah, sing pari sing isih ijo royo-royo durung ? Iku nek kanggo pak tani, isih wayahe jaga banget, ben parine ora dipangani karo hama, kaya wereng, manuk utawa hama liyane. Biasane nang tengah sawah dikeki uwong-uwongan, utawa jaring, tali-tali sing disambungke karo klenengan, dadi nek ditarik-tari muni …

Read More »

Unggah-ungguh nang ratan

Unggah-ungguh nang ratan

Jaman ora genah kaya saiki, unggah-ungguh nang ratan kayane wis ora katon maneh. Ben uwong pingine disik dewe, wis ora peduli karo liyane. Nek eneng patwal, yo minggir ning ora suwe, ora adoh, mung ambulance sing untunge isih diajeni, alhamdulillah … Kayane donyane wis sumpek, jaman biyen, tahun 80an golek …

Read More »

Dina santri nasional

Dina santri nasional

Dina iki, tanggal 22 oktober dina santri nasional, ning udu tanggal abang tibake. Nek tanggalan abang, dina prei kan lumayan tenan iso leren sedina hehehe Ning janeki rada gumun, kok eneng hari santri barang ki napa? Bukane santri iku pilihan urip ya, meh pingin didikane pie? Yo terserah-serah ae sih, …

Read More »

Wolak Walike Jaman

Nglarastenan – Bar mangan sego thiwul jangan tahu tempe di lodeh khas Wonogiren, gerih goreng lan kahiring swara penyanyi kang nembang tembang “Wedi Karo Bojomu” katon mak cles. Opo maneh kahanan mau kumpul bareng kadang mitra sing akeh-akahe sedulur perantauan lan suasana pinggir danau kang asri, tambah marahi betah. Srengenge …

Read More »

Ilang Jawane

APA bener wong Jawa iku bakal ilang Jawane? Ilang Jawane tegese ilang sifat-sifat lan kepribadian kejawaane. Yen wis ilang Jawane kaya-kaya ya wis dudu wong Jawa maneh. Banjur wong Jawa iku dadi wong sing kaya apa? Wong Jawa diarani Jawa amarga nduweni sifat lan ciri-ciri tinartu. Upamane: wong Jawa iku …

Read More »